Sustenabilitate

Sustenabilitate


În colaborare cu ECONOS Consulting, am efectuat o evaluare a amprentei de carbon Scope 1-2-3 pentru anul fiscal 2021.

Pe durata mai multor luni, au fost colectate date relevante pentru a evalua emisiile de echivalent CO2 legate de activitățile noastre profesionale.

În timp ce majoritatea companiilor își limitează evaluarea amprentei de carbon doar la Scope 1 & 2, noi am ales să efectuăm o evaluare completă și riguroasă. Faptul că Scope 3 reprezintă aproape 80% din amprenta noastră de carbon, arată cât de importantă este realizarea riguroasă a acestei evaluări. Urmează să analizăm și să explicăm rezultatele amprentei împărțite pe Scopuri.

Scope 1 reprezintă emisiile directe din surse controlate. Pentru noi, emisiile directe provin din consumul de gaz al clădirilor, precum și din benzina/ motorina utilizată de flota sa de vehicule.

Scope 2 reprezintă emisiile indirecte provenite din generarea de energie achiziționată. Pentru noi, emisiile indirecte legate de energie au provenit exclusiv din consumul de electricitate a birourilor și a depozitului. În cele din urmă, Scope 3 reprezintă toate celelalte emisii indirecte ale lanțului valoric care nu sunt incluse în Scope 2. Cea mai importantă sursă de emisii a fost reprezentată, de departe, de transportul în amonte, care se referă la transportul de la furnizorii noștrii la depozitul nostru. A doua cea mai importantă sursă de emisii rezidă în fabricarea bunurilor pe care le distribuim. Aceasta este direct legată de cea de-a treia sursă cea mai importantă, deșeurile produselor vândute. Este interesant de observat că transportul în aval, adică transportul de la depozitul nostru la client, reprezintă mai puțin de 10% din emisiile generate de transportul în amonte.

În urma acestei evaluări a emisiilor de dioxid de carbon, ne-am angajat să ne reducem drastic emisiile, favorizând soluțiile de energie regenerabilă pentru a reduce Scope 1 și Scope 2, precum și prin includerea furnizorilor și clienților noștri într-o abordare de eficiență a emisiilor de CO2 începând cu octombrie 2022.