Concurs Sanosan

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

BUCURA-TE DE CUMPARATURI CU SANOSAN”

PERIOADA 01.09.2018 – 31.10.2018


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI / Operator Date cu Caracter Personal

1.1. Organizatorul campaniei Bucura-te de cumparaturi cu Sanosan (denumita in cele ce urmeaza  “Organizatorul”)  este societatea S.C. JUST MASTER ACTIVITIES S.R.L, cu sediul in in Bulevardul Timişoara 92, Sector 6, Bucuresti, inregistrata in conformitate cu legea romana in vigoare, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/6119/2011 , avand codul unic de inregistrare RO28508930 , cont nr. RO23 INGB 0001 0082 1821 8910 deschis la Banca ING – Sucursala Opera, reprezentată de Gabriel Argesan, în calitate de Director General.

1.2.  Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii, conform dispozitiilor legale privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata si modificata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice pe site-ul Organizatorului www.masteractivities.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

1.3 Regulamentul campaniei va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil, in mod gratuit, pe site-ul  www.masteractivities.ro,  pe toata durata de desfasurare.

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

2.1. In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Participantii” – toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, care indeplinesc conditiile mentionate in sectiunea 4 de mai jos.

b)  „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

c) Partener – Societatile Any Media Development SRL si cu care Organizatorul a incheiat un acord cadru in vederea desfasurarii prezentei campanii in perioada 01.09.2018 – 31.10.2018. Partenerul va implementa mecanismul de functionare a receptionarii SMS urilor si se va asigura de buna functionare pe toata durata campaniei cat si dupa terminarea acesteia, pana in momentul finalizarii extargerilor si desemnarii castigatorilor

d)  Achizitie Minima: achizitia a minim un produs participant la campanie;

e) Produse participante – oricare din produsele marca SANOSAN de mai jos:

 

Produse participante

SANOSAN Gel de dus si sampon, 500ml

SANOSAN Gel de dus si sampon, 200ml

SANOSAN Sampon, 200ml

SANOSAN Sapun solid, 100g

SANOSAN Ulei ingrijire, 200ml

SANOSAN Lotiune, 200ml

SANOSAN Crema Panthenol, 100ml

SANOSAN Gel de dus zmeura, 200ml

SANOSAN Crema antivergeturi, 100ml

SANOSAN Gel de dus cu ulei pentru gravide, 250ml

SANOSAN Servetele umede baby, 72buc

SANOSAN Gel de dus banana, 200ml

SANOSAN Dischete san, 30buc

SANOSAN Sampon 2in1 baieti, 250ml

SANOSAN Sampon 3in1 fete, 250ml

SANOSAN Spuma de curatate baieti, 250ml

SANOSAN Spuma de curatate fete, 250ml

 
f) Premii

In cadrul acestui concurs se vor acorda un total de 36 premii constand in:

Continut premiu

Valoare unitara (lei)

Cantitate

SANOSAN Gel de dus si sampon, 200ml

11.40

27

SANOSAN Crema antivergeturi 100ml

18.50

27

SANOSAN Sampon 2in1 baieti, 250ml

15.60

27

SANOSAN Teddy Bear

13.5

7

Voucher Cumparaturi U-Grow

1000

2

Valoare totala premii

3323

90

care se vor acorda prin extragere conform mecanismului prevazut la Sectiune 6 la prezentul Regulament. Valoarea totala a premiilor acordate este 3323 lei fara TVA.

g) “Extragere”extragere automata printr-un program soft asigurat de catre partenerul colaborator al Organizatorului, Any Media Developement S.R.L., prin care vor fi desemnati castigatorii, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 6 la prezentul Regulament.

h) Random.orgsistem electronic de extragere a câștigătorilor conform mecanismului de campanie;

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIE

3.1. Campania are loc in perioada 01.09.2018 – 31.10.2018 in cadrul intervalului orar de functionare al magazinelor participante.

3.2. Inscrierea la campanie are loc in perioada 01.09.2018 – 31.10.2018 de luni pana duminica in intervalul orar 00:00-23:59.

3.3. Organizatorul va desfasura aceasta campanie atat prin sprijinul partenerului colaborator Any Media Development SRL., cat si al magazinelor participante. 

3.4. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in cadrul tuturor magazinelor participante.

3.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public, conform art. 1.3 de mai sus.

 

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

4.1.  Pentru a participa la campanie, Participanti trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

·         sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania; 

·         sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii campaniei;

·         sa achizitioneze in perioada de desfasurare a campaniei minimum un produs participant la campanie;

·         sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la campanie – Regulamentul va fi facut public in acord cu legislatia din Romania – detaliile privind Regulamentul pot fi obtinute prin accesarea paginii web: www.masteractivities.ro 

4.2.  La campanie NU pot participa: (i) angajatii Organizatorului, ai societatilor implicate in organizarea si in derularea campaniei, precum si (ii) rudele de gradul I (copii si parinti) sau sotul /sotia persoanelor mentionate la pct.(i). Orice incalcare a prezentei reguli, conduce la descalificarea participantului desemnat castigator. In caz de descalificare, Organizatorul va apela la prima rezerva extrasa. 

4.3. Revendicarea oricărui premiu confirmă acceptarea necondiţionată a fiecărui participant ca numele, fotografiile şi alte materiale pot fi făcute publice şi folosite de organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial şi/sau temporar, precum şi prin utilizarea oricărei modalităţi de promovare (ex. internet, afişaj stradal etc.). Temeiul legat pentru acesta prelucare fiind pe de-o parte interesul legitim al persoanei vizate, dar si interesul legitim al operatorului, asa cum sunt explicate in Regulamentul Privind Protectia Datelor cu Carcater Personal 679 / 2016, articolul 6 litera (f)

4.4.  Prin simpla  participare  la  campanie,  Participantii  isi  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate Organizatorului si partenerilor acestuia (ce actioneaza exclusiv in scopul acordarii premiilor), sa  intre  in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. 

4.5. La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa: marketing@masteractivities.ro

 

Organizatorul se obligă:

- să confirme solicitantului, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale;

- să rectifice, să actualizeze, să blocheze, sa primeasca sau să şteargă datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în mod gratuit;

- să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă scopului sau dispoziţiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de pe laga sediul organizatorului.

Prezentul concurs se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal al României în vigoare

 

4.6. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

SECTIUNEA 5. PREMIUL

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera premii constand in :

Continut premiu

Valoare unitara (lei)

Cantitate

SANOSAN Gel de dus si sampon, 200ml

11.40

27

SANOSAN Crema antivergeturi 100ml

18.50

27

SANOSAN Sampon 2in1 baieti, 250ml

15.60

27

SANOSAN Teddy Bear

13.5

7

Voucher Cumparaturi U-Grow

1000

2

Valoare totala premii

3323

90

 

care se vor acorda prin extragere conform mecanismului prevazut la Sectiune 6 la prezentul Regulament. Valoarea totala a premiilor acordate este de 3323 lei fara TVA.

Premiile se vor acorda prin extrageri la sorti conform graficului de extrageri prevazut la punctul 6.3 din Regulament, urmand sa fie acordate premii saptamanale la fiecare extragere prevazuta la data mentionata in tabelul de mai jos, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 6.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la aceasta campanie doar clientii (consumatorii) magazinelor participante care in perioada 01.09.2018 – 31.10.2018 achizitioneaza minim un produs marca SANOSAN, din cele de mai jos :

Produse participante

SANOSAN Gel de dus si sampon, 500ml

SANOSAN Gel de dus si sampon, 200ml

SANOSAN Sampon, 200ml

SANOSAN Sapun solid, 100g

SANOSAN Ulei ingrijire, 200ml

SANOSAN Lotiune, 200ml

SANOSAN Crema Panthenol, 100ml

SANOSAN Gel de dus zmeura, 200ml

SANOSAN Crema antivergeturi, 100ml

SANOSAN Gel de dus cu ulei pentru gravide, 250ml

SANOSAN Servetele umede baby, 72buc

SANOSAN Gel de dus banana, 200ml

SANOSAN Dischete san, 30buc

SANOSAN Sampon 2in1 baieti, 250ml

SANOSAN Sampon 3in1 fete, 250ml

SANOSAN Spuma de curatate baieti, 250ml

SANOSAN Spuma de curatate fete, 250ml

 

Astfel, la achizitionarea oricarui produs marca SANOSAN, clientul se poate inscrie in campanie trimitand prin SMS la numarul 3721 valabil in Orange, Vodafone, Telekom si Digi Mobil, numarul bonului fiscal, asa cum ele sunt inscrise pe documentul primit din magazinele partenere.

 

Magazinele partenere sunt Auchan Romania SA, Carrefour Romania SA, Kaufland Romania SCS, Mega Image SRL, Profi Rom Food, Romania Hypermarche SA, Real Hypermagazine SRL, Selgros Cash & Carry SRL, DM Drogerie Markt SRL.

 

Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa contina numarul de pe bonul fiscal format din caractere numerice, in urma achizitiei unui Produs participant la Concurs;

b) numarul de pe bonul fiscal sa fie scris fara spatii, semne de punctuatie si/sau alte informatii;

c) numarul de pe bonul fiscal sa nu mai fi fost inscris anterior in Concurs, indiferent de persoana care face acea inscriere;

d) SMS-ul sa fie transmis la numarul 3721 in perioada 01 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 31 Octombrie 2018, ora 23:59:59, inclusiv;

e) sa pastreze bonul fiscal pentru validare fara a-l deteriora.

 

Tariful pentru un SMS trimis la numarul 3721, este tariful normal perceput de operatori pentru un SMS, respectiv 0.05 euro.

 

Atentie !!!

De pe acelasi numar de telefon mobil se pot trimite maxim 10 sms-uri de inscriere in aceasta campanie

Nu vor fi inscrisi in campanie Participantii care trimit mai mult de 10 sms-uri de inscriere, care inscriu bonuri fiscale deja inscrise in campanie, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei campaniei.

Toti cei care inscriu mai mult de 10 SMS uri , la al 11 – lea SMS vor primi urmatorul mesaj « Ai înscris în tombola SANOSAN mai mult de 10 bonuri de pe acelasi numar de mobil, participarea nu mai este posibila. »

6.2. Fiecare client care s-a inscris ca participant in campanie va fi anuntat prin sms, la numarul de telefon cu care s-a inscris, ca participarea pentru Campania « BUCURA-TE DE CUMPARATURI CU SANOSAN” s-a realizat cu succes prin urmatorul mesaj : « Felicitări! Ești înscris în tombola SANOSAN. Mai multe bonuri, mai multe șanse de câștig! Păstrează bonul fiscal pentru validarea premiului. »

6.3. Premiile se acorda prin extrageri realizate prin programul de extargere bazat pe RANDOM.ORG conform graficului de extrageri de mai jos. Din toate sms-urile inscrise la campanie se va extrage conform tabelului de extrageri cate 1 (un) castigator care va fi validat in momentul in care va prezenta reprezentantului organizatorului bonul fiscal aferent sms-ului de inscriere.

 

Extragerile se vor realiza in prezenta unui Notar Public, a unui reprezentat al organizatorului cat si al unui imputernicit / partener tehnic al organizatorului implicat in desfasurarea campaniei cat si a extragerilor.

Fiecare astfel de extragere este consemnata printr-un proces verbal, autentificat in prezenta Notarului Public.

 

In cadrul extragerii se acorda dupa cum urmeaza:

Continut premiu

Valoare unitara (lei)

Cantitate

SANOSAN Gel de dus si sampon, 200ml

11.40

27

SANOSAN Crema antivergeturi 100ml

18.50

27

SANOSAN Sampon 2in1 baieti, 250ml

15.60

27

SANOSAN Teddy Bear

13.5

7

Voucher Cumparaturi U-Grow

1000

2

Valoare totala premii

3323

90


Programul de extragere va selecta aleatoriu la fiecare extragere din totalul participantilor un castigator si un numar de 5 (cinci) rezerve. Pentru fiecare premiu se vor extrage un câștigător și 5 (cinci) noi rezerve, cele extrase anterior pierzându-si statutul de rezerva.

Extragerea se va efectua in data de 01 noiembrie 2018, conform punctului 6.3 din prezentul Regulament.

Acordarea premiului se va face in saptamana imediat urmatoare.

 

6.4. Anuntarea castigatorilor va fi facuta printr-un apel telefonic direct la numarul de telefon cu care castigatorul s-a inscris in campanie. Castigatorul va fi indumat sa Trimita datele sale de contact pe adresa de email / adresa fizica comunicate ulterior dupa validare/acceptarea si revendicare premiului. Organizatorul va contacta telefonic Participantii castigatori, la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, in ziua in care s-a efectuat extragerea cat si pe parcursul urmatoarelor 3 zile calculate de la momentul extragerii, pentru a li se furniza detaliile in vederea validarii castigatorului, respectiv oferirea dovezilor privind achizitia produselor ce fac obiectul campaniei – bonul fiscal – ce trebuie sa coincida cu cel trimis prin SMS la numarul 3721, cat si pentru ridicarea premiului. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul nu raspunde la numarul de telefon cu care s-a incris in Campanie. In cazul in care nu se va putea intra in contact cu Participantul castigator in decurs de 5 zile de la extragere, atunci Participantul va fi declarat necastigator si se va trece la contactarea telefonica a Participantului castigator de rezerva. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat sau orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenele mentionate in prezentul Regulament.

6.5. Premiile vor fi livrate prin curierat rapid prin serviciul « door to door » cu confirmare de primire, costurile fiind suportate de Organizator. Confirmare de primire, semnata de castigator in prezenta curierului, reprezinta procesul verbal de predare/primire a premiului.

6.6. Revendicarea premiului se va putea face pe baza cartii de identitate sau al unui act ce atesta numele specificat in procesul de validarea premiului. La momentul predarii premiului se va semna confirmarea de primire, aceasta confirmare poate fi considerata un proces-verbal de predare-primire intre Organizator si Participantul declarat castigator precum si declaratie privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4.2 din prezentul Regulament.

6.7. In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte si nici schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

6.8.   Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese. 

6.9. Organizatorul si Partenerul nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari aparute ulterior extragerii si acordarii efective a premiilor.

6.10. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie. Fiecare premiu va fi predat castigatorului impreuna cu garantia primita de la furnizor.

 

SECTIUNEA 7: TAXE SI IMPOZITE

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de catre Participantii castigatori pentru premiile ce depasesc valoare de 600 lei fiecare, in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal. 

7.2. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite.

 

SECTIUNEA 8: REGULAMENTUL CAMPANIEI

8.1. Regulamentul oficial al campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada campaniei pe adresa www.masteractivities.ro .

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in conformitate cu prevederile de la pc. 1.2 din Sectiunea 1. 

 

SECTIUNEA 9: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la campanie in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de catre Organizator exclusiv pentru derularea acestei campanii, acest accord avand ca temei legal, interesul legitim al persoanei vizate conform Art. 6 litera (f) din Regulamentul mai sus menstionar

Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de atribuirea premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta  campanie  si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti cu exceptia datelor privind numele si premiile castigate, pentru care participantul si-a exprimat deja acordul prin inscrierea la prezenta campanie.

In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal Organizatorul a luat masuri de Securitate adecvate conform cerintelor Regulamentul 679/2016 privind crintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal iar orice companie, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului, ca Imputernicit, ce are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu. In conformitate cu dispozitiile Regulamentul 679/2016.

Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date:

9.1 Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor, de portabilitate şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

9.2. Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie, portabilitate asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către Autoritatea de Supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

9.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentului Regulament, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentului Regulament;

c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

9.4. Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

9.5 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

9.6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de 679/2016, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii:

a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

9.7. Dreptul de a se adresa justiţiei

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii de Supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru. Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea, la sediul Organizatorului mentionat mai sus, a unei cereri scrise, datate si semnate.

In cererea formulata, participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora si doar daca Regulamentul 679/2016 o permite.

 

SECTIUNEA 10: LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 11: FORTA MAJORA

11.1.  In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul legii, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau  intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

11.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

 

SECTIUNEA 12: DIVERSE

12.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. 

12.2 Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

12.3. Eventualele reclamatii, intrebari referitoare la derularea prezentei campanii vor putea fi transmise pe mail la adresa marketing@masteractivities.ro

12.4.  Participarea la campanie constituie acordul ca numele castigatorilor, numele si prenumele lor sa poata fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio si video de catre Organizator.

12.5 Campania se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii. Se mentioneaza in mod expres faptul ca debutul oficial al campaniei are loc la data autentificarii Regulamentuui de fata si orice alte dispozitii, mentiuni contrare se vor interpreta si se vor supune in intregime prezentului Regulament.

12.6 Prin participarea la aceasta campanie, participantii, magazinele partenere, precum si toti cei implicati in aceasta campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului regulament, intelegand pe deplin modul de functionare a campaniei organizate de S.C. JUST MASTER ACTIVITIES S.R.L.

 

ORGANIZATOR,

S.C. JUST MASTER ACTIVITIES S.R.L

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>